Vlastník:
Obec Jinačovice
Provozovatel:
TK Jinačovice v.o.s.
tenisjinacovice@gmail.com
Správci:
Ing. Eduard Novotný (mladší)
731 454 338, novotny.eduard@seznam.cz
Ing. Ondřej Šimáček
724 689 258, simacek.o@gmail.com
Provoz kurtů:
podle počasí, zpravidla od 15. dubna do 15. října
Počet kurtů:
dva tenisové kurty (kurt č.1, kurt č.2)

Poplatky na rok 2023

Roční členský poplatek:
Děti do 15 let:
zdarma
Ostatní:
1500 Kč za osobu a rok
1100 Kč za osobu a rok při odpracování brigádnických hodin (2 hod.)
Jednorázový pronájem kurtu:
 
100 Kč/kurt/hodina (v dopoledních hodinách 7:00 – 13:00 hod.)
120 Kč/kurt/hodina (v odpoledních hodinách 13:00 – 20:00 hod.)

Poznámka:

Při společné hře členů a nečlenů zaplatí nečlen odpovídájící poměrnou část pronájmu.

Příklad: odpolední čtyřhra na dvě hodiny, 3 členové a jeden nečlen, nečlen zaplatí na OÚ = (2*120Kč)/4 = 60 Kč

Dlouhodobý pronájem kurtů:

Kurty je možné pronajmout (po dohodě se správci) také:

Úhrada poplatků:

Poplatky je třeba uhradit před zahájením hry!

Roční členské i hodinové poplatky za hru na tenisových kurtech lze uhradit bezhotovostně 
na účet TK Jinačovice č. 2401821626/2010, do poznámky napište jméno a příjmení hráče.

Nebo v hotovosti po individuální domluvě se správci.

1. Obecná pravidla užívání tenisových kurtů

Při vzniku jakékoli závady (vytržená nebo uvolněná lajna, nefunkčnost systému závlahy, zlomení hrabla, atd.) kontaktujte správce tenisových kurtů.

Při porušení pravidel užívání tenisových kurtů má správce právo hráče napomenout, případně hráči ukončit hru a vykázat jej z prostoru tenisových kurtů. Prohřešky proti uvedeným pravidlům mohou vést k omezení možnosti rezervace herních časů nebo odebrání klíčů.

2. Rezervace kurtů

Zájemci o hru si požadovaný den a hodinu rezervují na webu: www.tenisjinacovice.cz

Člen:

Po zaplacení ročního členského poplatku (na účet TK Jinačovice) obdrží hráč klíč k tenisovým kurtům. Následně se zaregistruje do rezervačního systému na www.tenisjinacovice.cz, kde si může rezervovat své herní časy a nahlížet na obsazenost na jednotlivých kurtech.

Nečlen:

Rezervace kurtu je také možná na výše uvedených stránkách s tím, že u takto rezervovaných herních časů je nutná individuální domluva se správci kurtů (umožnění vstupu na kurt).

Pravidla rezervace kurtu:

3. Péče o tenisové kurty:

Před hrou se celý kurt musí dostatečně nakropit vodou. Na suchém kurtu je přísně zakázáno hrát! V případě suchého počasí je nutno kurt vlhčit také během hry.

Po hře se kurt urovná hladítkem (hrablem) a celý se uhladí sítí. Do rezervované doby hry je zahrnuta i doba nutného úklidu kurtu. Pokud by kurt po hře nebyl řádně upraven, bude příslušný hráč napomenut a při dalším prohřešku mu bude omezena možnost rezervace herních časů (případně odebrány klíče).

Poslední hráči dne kurt před odchodem znovu celý nakropí.

Jak správně zametat kurt?

Jak správně kropit kurt?

Kurt kropíme tak aby voda zavlažovala povrch kurtu plošně a rovnoměrně cca ve vzdálenosti 4-5m od nás. V žádném případě nemíříme hadicí (proudem vody) přímo na povrch kurtu (vznikají díry a vyplavuje se antuka). Také dbáme na to aby se netvořily kaluže, na kterých nelze hrát (fakt to klouže) a musí se počkat něž proschnou.


Vytvořil Jiří Kašpárek